Медицински университет - Плевен ще посрещне 360 първокурсници на 14 септември

Пoдготвя се празнична програма за посрещането на новоприетите студенти-първокурсници

Тържествено откриване на академичната 2015/2016 година организира aкадемичното ръководство на Медицински университет (МУ)-Плевен от 10.00 часа на 14 септември в аудиториум "Магнум" на Втора клинична база на университета, за новоприетите 360 студенти-първокурсници и техните близки, за преподавателите и служителите на висшето училище, съобщиха от пресцентъра на МУ-Плевен.

Празничната програма предвижда посрещане на новоприетите студенти-първокурсници със свитъци с химна на академичната общност Gaudeamus и посрещане на академичното ръководството с изпълнение на Gaudeamus от Общинска хорова формация с диригент Анелия Дечева, представяне на висшето училище от проф. Маргарита Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и водещ на тържеството, представяне на основните структурни звена от деканите на факултетите "Медицина", "Обществено здраве", "Здравни грижи" и директора на медицинския колеж, както и приветствия от ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов към новоприетите студенти, от Студентски съвет и от студент-първокурсник – Теодора Руменова Цонева от град Плевен, студент по "Медицина", приета с максимален бал 36.00.

Предвидени са още връчване от ректора на студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал по специалности от трите факултета и колежа и финален музикален поздрав. За 12.30 часа е планирано получаване на студентските книжки и разписите на учебните занятия по факултети, а за 13.00 часа – начало на учебните занятия.

След успешно проведената кандидатстудентска кампания '2015 Медицински университет-Плевен попълни след трето класиране всички места за обучение по държавна поръчка за специалностите на трите факултета и медицинския колеж, предава агенция "Фокус".

За шеста поредна година висшето училище обяви и прием платено обучение за специалност "Медицина" и за бакалавърските специалности, към които кандидатите проявяват най-силен интерес.

За академичната 2015/2016 година общо 360 първокурсници с прием след средно образование ще започнат своето редовно обучение по държавна поръчка и срещу заплащане. Новоприетите медици са общо 129, от които 90 български граждани по държавна поръчка, 7 – чуждестранни граждани с българско самосъзнание от Молдова, Украйна, Сърбия и Македония, приети от Министерството на образованието по постановление на Министерски съвет, и 32 български студенти, приети в "Медицина" срещу заплащане.

Общият брой студенти, приети за обучение след средно образование във всичките 8 бакалавърски специалности на факултетите "Здравни грижи”, "Обществено здраве” и Медицинския колеж е 231. От тях общо 7 първокурсници са записани в платен курс на обучение по специалностите "Медицинска сестра”, "Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и „Помощник-фармацевт”. Медицински университет-Плевен продължава приема на документи на кандидати след завършена степен на висше образование за магистърската програма "Обществено здраве и здравен мениджмънт”, задочно обучение.

За новата учебна година във факултет "Обществено здраве” са приети също и 66 студенти в задочна форма на обучение по бакалавърската и магистърската програми на специалност "Управление на здравните грижи".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен