Арх. Илко Николов: Необходим е Обществен съвет по здравеопазване и информационен портал за пациентите

Да бъде сформиран Обществен съвет по здравеопазване, който да изработи стратегия за развитието на медицинските услуги в Пловдив. Да се разработи общински здравен портал, който да осигурява достъп на всички пациенти до информация за здравните заведения в общината, както и регистър на лекарствата в пловдивските аптеки, а за общинските лечебни заведения да се въведе единна електронна регистратура.
Това предлага арх. Илко Николов, кандидат за кмет и водач на листата на коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ, която се явява на местните избори с №15 в интегралната бюлетина. Според арх. Николов тези мерки ще повишат ефективността на здравната система в общината и ще улеснят достъпа на хората до качествено лечение.
За решаването на проблемите в здравеопазването трябва да се даде предимство на експертните предложения. В Обществения съвет трябва да влязат специалистите от областта на здравеопазването и представители на съсловните организации, защото те имат знанията и опита да дадат правилните решения, смята арх. Николов.
Следващата стъпка, според него, е изграждането на пряка връзка между Обществения съвет и Общината, за да може на базата на експертните становища да бъде разработена цялостна стратегия за развитието на здравеопазването в Община Пловдив, която да съвпада с програмния период на ЕС до 2020 г. Тази своебразна програма за управление на общинското здравеопазване ще даде отговори на теми като финансиране от ЕС, модернизация на материалната база и повишаване на квалификацията на специалистите. Към днешна дата се работи на парче и без цялостна визия за общинското здравеопазване. Създават се длъжности и структури, които са предназначени за партийните кадри, без да има реална полза от тях.
Подборът на управители на общинските лечебни заведения се провежда в комисии без широка обществена подкрепа – лекарски съюз, пациентски организации. Техника се закупува на парче, като всички управители купуват всякаква възможна апаратура. Това е оправдано от гледна точка на всяко лечебно заведение, тъй като те трябва да са конкурентноспособни. Цялостната картина обаче показва дефицити в натоварването, от там финансови загуби за лечебните общински заведения и ненужно разпиляване на обществен финансов ресурс, добави арх. Николов.
Здравеопазването е грижа не само на държавата, а и на Общината и тя трябва да изпълнява тази си роля активно. Необходима е фундаментална промяна в подхода на работа в сектора здравеопазване. Трябва да се въведе интегрирано управление на лечебните заведения, собственост на общината, и провеждането на единна политика. Ролята на общината не трябва да се изчерпва с одобряване балансови отчети и провеждане на конкурси за управители на общинските лечебни заведения.
В тази посока Общината трябва да се постарае да повишава информираността на гражданите за техните права и задължения, като потребители на медицинските услуги. Това може да бъде постигнато много лесно, чрез създаване на общински здравен портал, който функционално да бъде разделен на две - външен и вътрешен, обяснява арх. Николов, кандидат за кмет на коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ. Външният или публичен да осигурява достъп на всички пациенти до информация за здравните заведения в община Пловдив - разположение, налични специалисти, графици за работа и т.н., текущи кампании по профилактика и безплатни прегледи, онлайн консултации, рейтинг на лекарите в общината. Допълнително да се направи регистър на лекарствените средства в пловдивските аптеки - с наличност и цени. За общинските лечебни заведения може да се разработи и Единна електронна регистратура.
Вътрешен портал от своя страна ще съдържа информация за адекватното управление на общинското здравеопазване – унифицирани доклади на управители и контрольори, включващи основните показатели на дейността, персонал, вземания, задължения, обявени и реализирани обществени поръчки, сключени договори - с кого на каква стойност, обжалвания и по каква причина.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен