И в Лозово поискаха велоалеи на среща с кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Бургас

Гражданите оцениха усилията на Общината за благоустрояване на района

Общинските съветници от ГЕРБ-Бургас представиха платформата си за мандат 2015-2019 г. пред жителите на кв. Лозово. Централно място в стратегията за следващия период е отделено на благоустрояването на кварталите и подобряването на градската инфраструктура.

Преди срещата кандидатите за общински съветници Димитър Людиев, Диян Димов и Димитринка Буланова посетиха улиците „Роза“, „Ружа“ и „Д. Николов“, където продължава изграждането на диги, с цел отводняване и преасфалтиране. Ремонтът им е част от програмата за обновяване и разширяване на кварталните улици, към която на следващ етап ще се включи обособяването на тротоари, велоалеи и разширението на централната пътна артерия на Лозово.

Гражданите оцениха усилията на Общината за благоустрояване на района и изградените нови детска градина, спортна площадка и църква, която предстои да бъде завършена през 2016 година.

Кандидатите за общински съветници приканиха местните хора да започнат регистрирането си по местоживеене в Лозово, за да се създаде реална предпоставка за осъществяването на проект за модернизация на кварталната канализация на стойност 5,5 млн. лева. Нарастващото население на кв. Лозово е свързано най-вече с инвестиционните намерения в Индустриален и логистичен парк Бургас, където вече няколко фирми са закупили терени и започват изграждане на цеховете си.