113,5 млн.евро ще получат рибарите по програмата за морско дело и рибарство

Портфейл

14-10-2015, 06:19

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Тя беше върната от Брюксел в началото на годината с 271 забележки

Готов е окончателният вариант на новата Програма за морско дело и рибарство и тя ще бъде изпратена за одобрение в Европейската комисия, реши правителството вчера. Това е единствената оперативна програма, която все още не е одобрена. Кабинетът е приел втория вариант на програмата, в който се предвижда секторът да получи близо 113,5 млн. евро.
Програмата забуксува още в началото на годината, когато от Брюксел я върнаха с 271 забележки. Една от основните критики беше предложението рибарите да могат да развиват круизен туризъм. Още тогава от Националната асоциация по рибарство предупредиха, че заради забавянето има риск първите 2 години да се загубят, без да се усвоят никакви средства.
Парите по програмата са разпределени в 23 мерки. Най-много средства са предвидени за модернизиране на стопанствата, които отглеждат аквакултури, преминаването към биологично производство и въвеждането на иновации. По тях предприятията ще могат да кандидатстват за близо 36,2 млн. евро. Други 25,5 млн. евро са предвидени за подобряване на инфраструктурата в пристанищата и кейовете. По това перо ще се финансират и проекти с висока добавена стойност и такива, чрез които се насърчават дейности различни от търговския риболов.
Отделно са предвидени 12,4 млн .евро за изпълнението на мерки по Общата политика в областта на рибарството. Те са свързани главно с контрола и събирането на данни. По мерките за повишаване на заетостта и териториалното сближаване са отделени 17,9 млн. евро.
Ще се финансират и инвестиции за преработка на рибни продукти и аквакултури. Ще се подпомага още създаването на асоциации на производителите. По тези мерки е предвиден ресурс от 12,7 млн .евро. Отделени са и 3,3 млн евро за въвеждането на интегрирано морско наблюдение и за проекти, свързани със защитени видове.
Кабинетът реши още ресурсът по новата Програма за развитие на селските райони да бъде увеличен с 28 млн. евро чрез средствата по неодобрени от Брюксел схеми през 2014 г., които могат да се прехвърлят за следващи години, съобщи правителствената пресслужба.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен