Община Каварна ще проведе среща за разясняване мерките за саниране на сгради

На 3 декември от 17.30 часа в общината

Община Каварна кани всички заинтересовани лица - домоуправители, собственици на жилищни апартаменти и граждани на информационна среща във връзка разяснения за „Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради“, която ще се проведе на 3 декември /четвъртък/ от 17.30 часа в заседателна зала на общинска администрация. Първият разговор с каварненци бе проведен през месец февруари.
Срещата има за цел да се представи начинът, етапите и условията за кандидатстване по схемата, възможностите за финансиране обновяването на жилищни сгради, критериите и правилата за тяхната оценка, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен