4117 нарушения в лечебни заведения са констатирали от Инспекцията по труда в извънредна кампания до края на ноември. Тя е стартирала през май, съобщават от инспекцията.

839 проверки са извършени в 586 лечебни заведения в цялата страна.

Припомняме, че в края на април акушерката Емилия Ковачева преби почти до смърт новородено бебе в болница „Софиямед”. По време на разследването бе изяснено, че акушерката е работила по 24 часа без почивка.

Трудовите инспектори са констатирали, че 2/3 от нарушенията са свързани с трудовите правоотношения. Те са 2815 броя. Останалите нарушения касаят осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Инспекторите са издали общо 4046 задължителни за изпълнение предписания. Съставени са над 100 акта за административни нарушения. Само три от тях касаели здравословни и безопасни условия на труд.

По време на проверките е доказано, че в сектора най-сериозни са проблемите с работното време и почивките. Почти половината от установените нарушения в областта на трудовите правоотношения са свързани с тях.

Гражданските договори, с които се прикривали трудови правоотношения, били най-разпространената практика. Чрез тях се заплащал положеният в нарушение извънреден труд. Гражданските договори се използват и за въвеждането на 24-часови смени, които са забранени.

Трудовите инспектори са установили лица с по два трудови договора на пълен работен ден. Те обикновено били с големи болнични заведения. Въпреки това имали и сключени граждански договори.

По време на извънредната кампания инспекторите са констатирали още една порочна практика в лечебните заведения. Според нея при разпределението на работното време да се планира извънредният труд за оказване на медицинска помощ, с аргумента, че той е разрешен от Кодекса на труда. По кодекс обаче той се допускал само по изключение при непредвидени обстоятелства.

Според Инспекцията по труда най-важната причина за нарушенията с работното време и почивките в здравни заведения са недостатъчните кадри.