Зуека и Рачков ще са посланици за повишена еко култура през 2016-а

50 пречиствателни станции отчита МОСВ, чиито приоритет е управлението на отпадъците

От Министерството на околната среда и водите отчетоха подобрена контролна дейност по спазване на екологичното законодателство. През 2015 година са отпаднали пет наказателни процедури, заведени от Европейската комисия срещу България, съобщи министър Ивелина Василева. "2015 г. беше трудна година, но с положителни резултати по основните направления, по които Министерство на околната среда и водите работи", обобщи ресорният министър.


Тя заяви, че е имало лоша стартова позиция за изпълнението на европроектите, които са били забавени по физическото и финансово изпълнение. През 2015 г. обаче са били нормализирани всички процеси по строителството на обектите и по тяхното финансиране. По ОП "Околна среда" до момента са разплатени 3.450 млрд. лв. от началото на програмния период като програмата е изпълнена почти на 100%. От ноември 2014 г., когато са били възстановени плащанията са платени 1,140 млрд. лв., което е една трета от всички плащания от началото на програмния период досега. Само през 2015 г. от януари до декември са изплатени на бенефициентите 797 млн. лв. През 2014 г. ЕК е била възстановила само 14% от бюджета на програмата, а през 2015 г. са възстановени още 55% от плащанията, които са 1.499 млрд. лв. като тук не са включени още два сертификата, които вече са подадени към ЕС и с които общата сума на възстановените средства ще бъде 1.962 млрд. лв., което е 72% от бюджета.


Василева отчете и увеличение на обработените плащания към бенефициентите, чиито плащания в периода 2007-2015 г. са обработени на 49% от бюджета на програмата. От ноември 2014 г. до декември 2015 г. са обработени също 49%, а общата стойност на средствата, които са получили те е 1.79 млрд. лв. От МОСВ отчетоха изпълнението на 237 проекта, които са приключени. Направени са 44 пречиствателни станции, а до края на годината ще се завършат още 6. Така населението, което обслужват тези станции ще обхване 486 хил. души. В същото време 922 хил. души са вече с канализация. По отношение на отпадъците, Василева отчете също напредък като посочи, че от 20 регионални депа за отпадъци досега са изградени 19, а предстои да бъдат довършени още 4 до края на годината.


Относно законодателните промени, които са направени Василева посочи, че са приети през годината четири закона. В Закона за водите е уреден принципът "замърсителят заплаща изцяло". Вече има и единен контрол на хидросъоръженията, което означава, че всеки водоем е контролиран и отговорността за него се носи от Държавната агенция по метрологичен и технически контрол. В Закона за опазване на околната среда са приети текстове, с които се облекчава административната тежест на малките и средни предприятия, но и се увеличават до 500 хил. лв. санкциите, при разливи и замърсявания. Василева заяви също, че страната ни е поела и ангажименти, свързани с проведената в Париж конференция за борба с климатичните проблеми.


Тя обяви, че страната ни е получила 236 млн. лв. приходи от продажба на парникови емисии като средствата ще бъдат използвани за фонда за енергийна сигурност за компенсиране на зелената добавка в цената на тока, както и за други дейности за ограничаване на въздействието върху климата. От МОСВ през годината са инвестирали 36 млн. лв. за енергийна ефективност на публични сгради и 1 млн. лв. за екологичен публичен транспорт. Относно контролната дейност Василева отчете, че са направени 20 620 проверки на 18 хил. обекта. Като са съставени 965 акта и 1049 наказателни постановления. Събрани са 5.45 млн. лв. от глоби. От тези средства 1.75 млн. лв. са дадени на общините и те ще използват средствата за екопроекти.


Затворени са и 37 обекта през годината, които не са отговаряли на екологичните изисквания. През годината са направени и 1565 проверки на речни корита и са съставени 104 акта и 75 наказателни постановления, а събраните глоби са на стойност 171 900 лв. Като приоритет за 2016 г. на МОСВ ще продължи да бъде управлението на отпадъците. Освен това ще има и мащабна информационна кампания, насочена към децата и учениците. Целта е децата да имат по-висока екологична култура. За кампанията ще бъдат използвани Зуека и Рачков.


Димитър Рачков и Васил Василев – Зуека станаха в началото на декември екопосланици в мащабната образователна кампания на Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г". Началото постави спектакълът "Яко е да си еко". Той беше представен пред над 350 деца от 6 столични училища с екоклубове или участници в инициативата "Детски воден парламент".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен