Коалиция „За да останат хора в България“ сезира ОЛАФ за проверка на европари

Общество

29-02-2016, 14:40

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Сигналът е подаден с копия до Комисията по околна среда в Европейския парламент, еврокомисаря с ресор Околна среда Кармену Вела и българската прокуратура

Коалиция "За да останат хора в България" е подала сигнал до ОЛАФ и българската прокуратура за проверка на изхарчените досега 250 милиона лева по ОП „Околна среда“, сектор „Биоразнообразие“ и предвидените за тази година 100 млн. лв., съобщават в прессъобщение до медиите от Коалицията.

Ето и пълния текст на документа:

 

След като Министерство на околната среда и водите няма абсолютно никаква реакция за изнесените в медиите фрапантни обществени поръчки – Коалиция „За да останат хора в България“ сезира със сигнал  Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с копия до Комисията по околна среда в Европейския парламент и нейния председател Джовани Ла Вия, еврокомисаря с ресор Околна среда Кармену Вела и българската прокуратура.

Сигналът е за проверка на изнесените данни за злоупотреба с европейски и бюджетни средства по Оперативна програма „Околна среда”, сектор „Биоразнообразие”.

В сигнала се настоява и да се извърши ревизия на дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

На вниманието на сигнализираните институции са поставени следните въпроси:

Дали одобрените от министъра на околната среда програми са целесъобразни и в максимална степен защитават обществения интерес и околната среда? Особено внимание да се обърне за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и организациите, печелещи обществените поръчки. Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките. Има ли съмнения за опорочени тръжни процедури и предизвестени победители. Упражнен ли е необходимият контрол на изпълнението и отчетените документи? Допринесли ли са изразходваните пари за съхранение на биоразнообразието или поръчките се извършват повърхностно, без достатъчна задълбоченост и средствата са прахосани безотговорно.

ОЛАФ и българската прокуратура да отговорят и на въпросите: 

Как точно едни и същи неправителствени организации и свързаните с тях лица печелят поръчките?

Правени ли са инспекции на терен по време на разработване на поръчките и това документирано ли е?

Допринесли ли са изразходваните милиони левове и евро за дългосрочно изпълнение на целите за опазване на биоразнообразието в страната?

В сигнала се настоява и за проверка на законността, формите и начините, по които ще се разпределят предвидените 100 млн. лв. за настоящата година. С писмото се отправя искане до приключване на проверката, прокуратурата да разпореди забрана на усвояването на парите за 2016 година.

Приложение: Част от обществените поръчки, които трябва да бъдат проверени:

Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19663

650 000 лева да хранят черни лешояди

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19494

1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59985

420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19447

470 000 лева за отглеждане на лалугери

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59556

1 700 000 лева за садене на върби

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj

_id=3534

3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4282

3 Милион лева за броене на соколи

 

Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3361

4 милиона лева да броят ястреби и орли

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3533

4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819

5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят – вижте на сайта на МОСВ.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045

5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4762

8 милиона лева да пазят царски орли от жици

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765&docType=pdf

4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19773

95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3476

18 000 лева за лятна лекция сред природата

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=23716

90 000 лева за училищни лекции

 

Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор 

(Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19840

780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59567

700 000 лева за броене на чапли в Марица

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59986

200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19665

ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев + Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59388

700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19418

1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761

800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват

 

Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор 

(Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322

4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761

800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322

4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3422

50 000 лева за лятна екологична академия

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3556

50 000 лева за издаване на екологични книжки

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19846

580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59604

450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

 

СДП Балкани – бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска – съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=19846

580 000 лева за броене на диви кози и мечки

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59508

1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59356

2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков – член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев

 

София, 29.02.2016   

Национална коалиция „За да останат хора в България”Снимка на Деня

Щрихи от Плевен