Медицински университет – Плевен отваря врати за деня на кандидат-студента на 17 март

Висшето училище ще посрещне учениците от гимназиите в града и региона

На 17 март, четвъртък, от 14.00 ч в зала „Гален“ на Телекомуникационен ендоскопски център ще се проведе традиционният Ден на кандидат-студента в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). За пореден път, в рамките на Кандидатстудентска кампания 2016, висшето училище ще отвори врати, за да посрещне учениците от гимназиите в града и региона от последните класове на обучение, техните учители и родители.

Всички кандидат-студенти, които са се насочили да изучават медицина или друга здравна специалност, ще имат възможност да се запознаят със структурата на университета, с ръководството и студентите, с условията за кандидатстване и балообразуване, с графика на конкурсните изпити от предварителната и редовната сесия, както и да зададат своите въпроси към председателите на комисиите за проверка и оценка на конкурсните работи по биология и химия.

Събитието ще протече при следната програма:

- Откриване на Деня на кандидат-студента
- Филм за Медицински университет – Плевен
- Приветствие на Заместник-ректора по учебната дейност на МУ-Плевен
- Информация от Началника на Учебен отдел за условията за кандидатстване и за графика на изпитите от предварителната и редовната сесии
- Среща с Председателите на комисиите за проверка и оценка на изпитните работи по биология и химия
- Викторина с въпроси по биология за кандидат-студентите с награди
- Приветствие от Председателя на Студентски съвет при МУ-Плевен
- Демонстрация на практическо занятие по спешна медицина от студенти
- Изложба от постери за обучението на студенти от специалностите на Факултет „Медицина“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и Медицински колеж във фоайето на Телекомуникационния център.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен