Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

Политика

11-05-2016, 11:41

Снимка:

БТВ

Автор:

Галя Иванова

Всичко от Автора

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 169 780 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения през първото тримесечие на 2016 г. по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.

Правителството утвърди и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се предвижда 1,5 млн. лв. от „Политика в областта на изпълнение на наказанията” да бъдат пренасочени към „Политика в областта на правосъдието”.

Решението ще позволи да бъде преодолян недостигът на утвърдените средства за персонал по бюджета на Главна дирекция „Охрана”, както и да бъдат изравнени нивата на получаваните допълнителни възнаграждения (за нощен труд, време на разположение и за работа на официални празници) на служителите в две от структурите на МП, където се прилагат сходни принципи за тяхното определяне и изплащане – ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"