Не сме длъжни веднага да сменим личната си карта с нова с чип

Общество

12-05-2016, 07:13

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Смяната ще става поетапно, след изтичане на настоящите.

Няма да се налага да сменяме задължително личните си карти след въвеждането на новите - с чип и електронен подпис, през 2018 г. Смяната на личните карти ще става поетапно, след изтичане на настоящите, съобщава news.bg.
Депутатите от Парламентарната транспортна комисия приеха без дебати промени в Закона за личните документи, внесен от правителството.
По данни на МВР всяка година се издават по около 600 000 лични карти. Най-честите причини са изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст.
В законопроекта е предвидена възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни на лицето, в отделен защитен сегмент на носителя.
Урежда се и наличието на електронен носител на информация (чип) в личните карти. Това е нужно, за да може електронната идентификация да се използва от максимално голям брой граждани. Заявяването на желанието да се ползва електронна идентификация ще става според правилото на изричния отказ. Така ще се гарантира правото на избор на българските граждани.
Законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в международния паспорт. Това е допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на техническите възможности на електронните носители.
Удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис ще бъдат записани само ако гражданинът изрично е заявил, че желае това.
Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2018 година. Тогава МВР щяло да има техническа възможност да издава лични документи с електронен носител.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен