До 2030 година 2/3 от населението на Земята ще живее в градовете, прогнозира ООН в свой доклад, цитиран от АП.

Градското население в развиващите се страни ще се удвои, а градските райони могат да се утроят.

В доклада също се отбелязва, че до 15 години градовете ще произвеждат до 80% от световния БВП.

Центърът на мегаполисите се е изместил към развиващите се региони.

През 1995 година е имало 22 големи града с население между 5 и 10 милиона жители и 14 мегаполиса с повече от 10 милиона души население по света, допълва се още в доклада. До 2015 година броят им се е увеличил съответно до 44 големи града и 29 мегаполиса, повечето се намират в развиващия се свят.

Експертите прогнозират тази тенденция да продължи в Азия, Латинска Америка и Африка, където няколко големи града ще се превърнат в метрополиси до 2030 година.

Но най-бързо разрастващите се градове са тези с население под 1 милион души, които съставляват 59% от световното урбанизирано население и 62% от градското население в Африка.

Според доклада около 62,5% от американците ще живеят в градове до 2025 година.