Цецка Цачева представи в Люксембург българската позиция по горещата тема за миграцията

"Балансът между сигурността и защитата на човешките права няма и не може да има алтернатива", заяви тя

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която участва в Люксебург в Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на ЕС, представи българската позиция по актуални аспекти от темата за управлението на миграционните потоци.

По въпроса за Шенген и външните граници на ЕС, председателят на Народното събрание заяви, че България винаги е настоявала за първостепенното значение на защитата на всички външни граници на ЕС. Пред своите колеги Цецка Цачева отправи категорично послание, че страната ни няма да се умори да повтаря, че външните граници на ЕС не се свеждат само до Шенген и е необходимо защитни мерки да бъдат предприети не само по отношение на страните, които в момента са обект на засилен миграционен натиск, а и спрямо всички страни, които са част от външната граница на ЕС и биха могли да бъдат обект на подобен натиск. В изказването си председателят на парламента отбеляза още, че управлението на миграционните процеси е свързано със сигурността на границите, което означава засилването на ролята и капацитета на Frontex, както и върху използването на нови технологии за граничен контрол. Според Цачева това означава, че държави като България, която е изпълнила всички технически изисквания, следва да бъде присъединена към Шенген, защото тя е външна граница на ЕС и се намира на стратегическо място от гледна точка на движението на миграционните потоци. По думите й само така Шенгенската система ще функционира наистина ефективно и пълноценно като ще бъдат отстранени и структурните недостатъци.

По въпроса за реформата на Дъблинския регламент председателят на Народното събрание посочи, че България приветства реформата и оценява значението на солидарността между държавите-членки като основополагаща за реформирането на Дъблинските правила в областта на убежището. Очакванията ни бяха за по-дълбока реформа на системата Дъблин, която да осигури гъвкавост по отношение на основния критерий за определяне на отговорната държава-членка, така че миграционният натиск да не е основно върху държавите на предна линия, посочи в изказването си Цецка Цачева. Тя обърна внимание на факта, че при действието на предложената система държави като България биха могли да се окажат в ситуация на непропорционален натиск или постоянно свръхнатоварване, която обаче да не отговаря на изискването за задействане на коригиращия механизъм. По думите на председателя следва да се обмисли по-нисък праг за задействане на механизма, който да отчете тези рискове.

По въпроса за Споразумението ЕС – Турция Цецка Цачева заяви, че то е важна стъпка към намиране на трайно решение и че засилването на диалога на ЕС с Анкара е от ключово значение. Пред участниците в конференцията председателят на Народното събрание припомни, че в началото на май т.г. България е станала първата държава-членка на ЕС, подписала двустранен протокол за прилагане на Споразумението за реадмисия ЕС-Турция, както и че очакваме този документ да даде реални резултати.

В заключение председателят на Народното събрание заяви, че по отношение на миграцията трябва да е ясно едно: балансът между сигурността и защитата на човешките права няма и не може да има алтернатива. По думите й Европа не може да си затвори очите за това, че сред мигрантите има много деца, част от които непридружени от никого, деца, които са потенциални жертви на трафик и други тежки престъпления с международен характер. Според Цецка Цачева точно тук парламентите, във взаимодействие с неправителствените организации и гражданското общество, могат и трябва да имат водеща роля.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен