500 хил. домакинства, ще плащат по-ниска цена на тока по социална тарифа

Най-доброто от печата

30-05-2016, 06:20

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Тарифата ще действа до пълната либерализация на пазара

1,1 млн. души, или около 500 хил. домакинства, ще плащат по-ниска цена на тока чрез така наречената социална тарифа, тъй като са енергийно уязвими. При тези домакинства, които са на централно отопление с парно или газ, първите 100 квтч ще бъдат със 70% по-ниска цена от тази на пазара, но като чиста енергия. Като се прибавят цените за достъп и пренос през мрежите, както и добавката задължения към обществото, то крайната сметка ще е между 30 и 35% по-ниска от тази на домакинствата, които купуват от свободния пазар.
При втората категория семейства, които за отопление на вода ползват бойлер, евтината тарифа ще бъде от 150 квтч. Над тях цената е пазарна.
Тези тарифи ще влязат в сила, когато Световната банка завърши изработването на финансовия модел на либерализацията на пазара на еленергия в България, което се очаква да стане скоро. И когато бъдат направени промени в Закона за енергетиката. Министър Теменужка Петкова се надява това да стане до началото на лятната ваканция на парламента.
Защо 1,1 млн. души ще ползват евтина тарифа?
Толкова са хората, които попадат в графата на така наречените енергийно уязвими потребители. Идентифицирането им и намирането на механизма за подпомагането на такива граждани е условие за пълната либерализацията на пазара на ток у нас. Оказва се, че те са 14% от българското население, в Румъния например са 12 на сто.
Министеството на енергетиката и Световната банка, със съдействието и на ЕК написаха дефиницията, както и разработиха механизмите за подпомагането им.
Кои са енергийно уязвимите?
Според дефиницията те са “битови клиенти, в чиито обекти, снабдявани с електрическа енергия, живеят лица, които поради възраст, здравословно състояние или доход са в риск от социално изключване във връзка със снабдяването и потреблението на електрическа енергия и се ползват от мерки за социална защита за осигуряване на необходимите им доставки на електрическа енергия”.
В Закона за енергетиката в момента определението за тях е, че са битови клиенти, които получават целеви помощи за електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ съгласно Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. По тази дефиниция досега помощи за отопление
получаваха едва 256 000 души. Тъй като България е страната с най-много енергийно бедни в Европа, то обхватът на подпомагането е разширен, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която в четвъртък представи модела за защита на тези клиенти.
Кои могат да се възползват от тези по-евтини 100 и 150 киловатчаса?
4 Лица над 70-годишна възраст, които живеят сами и получават доход само от пенсии до размера на определената линия на бедност в страната за съответната година;
4 лица с над 90 на сто намалена работоспособност;
4определена чужда помощ;
4 семейства с деца с увреждания, с определена чужда помощ;
4 лица и семейства, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане.
Цената на социалната тарифа ще бъде определяна всяка година от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя ще го прави на база прогноза за цената на електричеството на свободния пазар.
В модела за подпомагане са предвидени и нефинансови мерки за защита. Първата е, че ще се прави регистър на уязвимите клиенти, като ще бъде забранено спирането на тока заради неплащане, ако клиентът е на животоподдържаща апаратура.
Ще бъде забранено и спирането на тока през зимата за неплатени сметки за клиенти на енергото, които са с 90% нетрудоспособност.
Уязвимите потребители на ток ще имат правото да преструктурират дълг към доставчика и оператора.
Другата мярка, която се предвижда, е блокове, в които 30% от собствениците са уязвими потребители, да бъдат санирани с предимство по Националната програма за енергийна ефективност.
10 съвета, ако се сменя доставчик
От началото на април 2016 г. излизането на свободния пазар на еленергията е възможно за всички клиенти. Как едно домакинство да избегне опасностите при избора на нов търговец? Потребителският съвет към ЧЕЗ в 10 точки дава съвети какво да направите.
1. Единствената достоверна информация е тази в писмен вид.
2. Прочетете и проверете внимателно офертата.
3. Не бързайте да подписвате и внимавайте какво подписвате.
4. Проверете колко пъти ще плащате на месец и какво е съдържанието на фактурата.
5. Искайте подробности! Проверете условията по договора - срокове за плащане, отчитане, условия за прекратяване. Поискайте информация за предоставяните услуги.
6. Поинтересувайте се как и къде може да се свързвате с новия доставчик.
7. Уверете се, че кандидат-доставчикът има нужния опит, капацитет и стабилност.
8. Внимавайте кого допускате в жилището си.
9. Не се колебайте да се обърнете към полицията.

10. Разкажете вашия опит, за да информирате вашите познати и близки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен