217 215 лв. се осигуряват за стипендии на деца с изявени дарби

Политика

15-06-2016, 19:30

Снимка:

интернет

Автор:

Галя Иванова

Всичко от Автора

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

206 955 лева са предназначени за изплащане на стипендии на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата. От тях 127 575 лв. са за изплащане на продължаващи от 2015 г. стипендии, а 79 380 лв. за изплащане стипендии, отпуснати за първото тримесечие на 2016 г.

10 260 лева са предназначени за стипендии на учениците от общинските училища.

Средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2016 г.