От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева

Животът

28-06-2016, 11:34

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Започва и приема на заявления за отпускане на целева помощ за отопление

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. от 1 юли т. г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава  от 350 лв. на 400 лв. Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане - месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. С този вид помощ към 31 май 2016 г. в страната средномесечно са подпомогнати 451 977 семейства за 690 499 деца. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Към края на май т.г. за отглеждане на дете до навършване на една година  средномесечно са отпуснати 16 772 помощи, а  5 506  са отпуснатите еднократни помощи при бременност.

  Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, бе определен на 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

        Общият брой първокласници, за които бе отредена еднократна помощ за учебната 2015/2016 г., в цялата страна бе 44 721 деца, а изплатената сума -  11 157 292 лева.

От 1 юли 2016 г. започва и приема на заявления за отпускане на целева помощ за отопление, които  се подават по постоянен адрес, в тях задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен