Най-често срещаните телефонни измами и как да се предпазим от тях

Напоследък много често извършителите ползват телефонен указател на конкретно селище в страната

През последните две години в полицейската статистика е установена трайна тенденция за извършване на телефонни измами, при които елементите на изпълнителното деяние са специфични и създават благоприятни условия за манипулация на жертвите, съобщава МВР - Плевен.

"Акцентираме вниманието върху някои от характерните белези на този вид престъпления с цел предприемането на необходимите мерки, за да не ставате жертва на престъпни посегателства.
Извършителите на телефонни измами действат в престъпни групи от няколко лица, като всяко от тях има конкретна задача в осъществяването на деянието. Първоначалният контакт с жертвите си авторите на измамите осъществяват посредством телефонни разговори към мобилните или домашни телефони на жертвите.  В повечето от случаите жертвите са избирани на случаен принцип, или като се търси контакт с лица, които имат публикувани обяви с номера за връзка и обявления за покупко-продажба на имоти и МПС. Напоследък много често извършителите  ползват телефонен указател на конкретно селище в страната. При водените разговори измамниците успяват да установят допълнителна информация като: името на събеседника, неговата трудова ангажираност. В контекста на разговора, потърпевшият може да се самозаблуди, защото питайки събеседникът си дали е негов приятел от близкото минало или далечен роднина, го назовава по личното име и така дава възможност на извършителя да продължи разговора представяйки се именно за това лице", отбелязват от плевенската полиция. 

Най честите видове телефонни измами са:
- „Освобождаване на колет” – изпратен Ви е колет с ценно съдържание и за „освобождаването” му трябва да заплатите определена сума;
-  „Изгодна сделка” – предлага Ви се сключването на сделка с очаквана голяма печалба;
- „Внасяне на гаранция” – обажда се „адвокат”, „полицай” или „следовател” с информация, че Ваш близък е извършил престъпление /или ПТП/ и следва да внесете „гаранция”, за да не влезе в затвора; по същия повод може да се обади Ваш „роднина”;
- „Откуп за отвличане” – иска се определена сума, за да бъдат освободени „отвлечени” близки;
- „Закупуване на ваучери” – обажда се Ваш „близък”, който моли да закупите ваучер за зареждане на предплатени карти и да му издиктувате номера на ваучера; същото се практикува и за заплащане на несъществуващи глоби от полицията;
- „Роднина в чужбина” – Ваш „роднина” от чужбина си е изгубил парите и не може да се прибере в България, моли да изпратите пари по друго лице;
- „Печалби от лотарията” – искат се лични данни и паричен превод, за да бъде усвоена несъществуваща печалба от лотарията;
- „Изплащане на задължение на починал роднина” – представят се за кредитори на наскоро починал Ваш роднина и искат да им върнете „взетите в заем” суми;
-         „Зелена карта” – иска се превод на определени суми за получаване на зелена карта.
Полицията съветва:
- ако бъдете потърсени на домашен, служебен или личен мобилен телефон и схемата на разговора е по указаният начин, не предприемайте инициатива да водите разговора. Не разказвайте за Вашия личен живот, приятелско и семейно обкръжение, не се доверявайте;
- незабавно се опитайте да влезете в контакт с вашия близък, за който Ви се представя събеседника;
- опитайте се да потърсите логика в ситуацията. Незабавно се консултирайте с ваши близки и познати, за които считате, че имат по-големи познания по търговски и юридически въпроси;
- под никакъв предлог или повод не давайте пари на непознати лица;
- при съмнение се обадете незабавно на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР, защото само така ще бъде осуетена измамата и ще дадете възможност на разследващите органи да задържат конкретни лица от групата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен