Фандъкова и Русинова подписаха договор за интегрирани социални услуги

С подписването на проекта за интегрирани социални услуги за деца и семейства ще бъдат обхванати над 4200 деца от София

Кметът на София Йорданка Фандъкова и министър Зорница Русинова подписаха договор по проект за интегрирани социални услуги за деца и семейства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На събитието присъства и заместнки-кметът на София с ресор „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ Албена Атанасова.
Договорът бе подписан в центъра за настаняване от семеен тип в ж.к.“Надежда“ 1, разкрит от Столична община с помощта на европейско финансиране, в който в момента са настанени 11 деца. Всички те посещават масови училища.
Столична община има устойчива политика за осигуряване на различни услуги за деца и семейства. Разкрити са над 70 социални услуги за деца и възрастни, каза кметът Фандъкова. Всички домове от стар тип са закрити и децата са изведени от институции. Чрез 13 центрове за настаняване от семеен тип, 2 преходни жилища и защитено жилище се осигурява грижа близка до семейната среда.
С подписването на проекта за интегрирани социални услуги за деца и семейства ще бъдат обхванати над 4200 деца от София, каза кметът на София Фандъкова. Децата ще бъдат насочвани от дирекции „Социално подпомагане” на територията на София.
В екипите, предоставящи комплексните услуги, ще има специалисти като кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, педиатри, психолози, юристи, акушерки, социални работници.
Предвидено е и създаването на мобилни екипи, който ще работят на терен със семействата в нужда.
Целта на проекта е предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения в родителите за отглеждане на децата със специални нужди. Ще се оказва и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания с цел успешната им интеграция в първи клас в масовото училище.
Предвижда се и подкрепа на бъдещи родители и родители на деца от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен