Екоекспертите категорични: Морето в Слънчев бряг е чисто

Туризъм

24-08-2016, 12:49

Снимка:

бнр

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

След сигнал в социалната мрежа: Почистиха от отпадъци река Хаджийска

Туристи пропищяха от лоша миризма на плажа

Eксперти от РИОСВ-Бургас, съвместно с Басейнова дирекция-Черноморски район са  извършили  незабавна проверка по сигнал за замърсяване на р. Хаджийска  с фекални води в района на „Какао Бийч“ - к.к. „Слънчев бряг“,  още на 19 август.  Взети са проби от устието на реката преди вливане в Черно море и от морските води за физикохимичен анализ.

След отново получени на 21 август сигнали за замърсяване на реката, незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-Бургас, БДЧР - Варна, Регионална лаборатория Бургас към ИАОС– гр.София и РЗИ –Бургас. Извършен е оглед на плажната ивица в к.к  Слънчев бряг  около заустването на р. Хаджийска и речното русло в участъка от моста над реката до вливането й  в морето.

Констатира се, че водата в Черно море е видимо чиста, с естествен цвят и мирис без опалесценция на повърхността. Речното русло е обрасло с гъста водна растителност и тръстика. Водата по целият й обем е заблатена, с тъмен  цвят и специфична миризма на тиня и гнилостни процеси. При извършения оглед  на река Хаджийска  в  посочения участък не се констатира наличие на нерегламентирани включвания и зауствания на отпадъчни води в реката. При проверката са взети проби от р.Хаджийска на 50м от устието и от морските води - на 3м от брега. Взети са и проби от  РЗИ  за микробиологичен анализ.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен