МОСВ предоставя 2.1 млн. лева на БАН и Софийския университет за екопроекти

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подписа допълнителни споразумения с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за предоставяне на общо 2,1 млн. лева за дейности по шест проекта, съобщават от пресцентъра на екоминистерството. Финансирането е по Програма  „Биологично разнообразие и екосистеми“ от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ЕИП).Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Според зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова с изпълнението на новите дейности по проектите ще се завърши картирането на всички екосистеми в страната, ще се проследи навлизането на инвазивните видове у нас, както и ще се извърши оценка на новите мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС и влиянието им върху екосистемите. „Финансира се и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато няма повече от десетилетие“, допълва Николова. С изпълнението на проектите ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите в България, смята зам.-министърът.

Проектите трябва да бъдат завършени до април 2017 г., когато изтича програмният период. С изпълнението им България ще стане една от първите страни в ЕС, която ще има карта с целия набор от данни и анализи на различните видове екосистеми на територията на страната – горски, храстови, тревни, водни и други. „Единствената държава, която до момента има картиране, е Великобритания“, посочи ръководителят на Програмния оператор Силвия Рангелова.

МОСВ е програмен оператор по две от програмите на Финансовия механизъм. До момента по тях се изпълняват 38 проекта на стойност около 27 млн. лева. Предоставяните допълнително 2,1 млн. лева са спестени средства в рамките на отпуснатия грант.

Допълнителните споразумения са подписали ръководителят на Програмния оператор в МОСВ Силвия Рангелова, директорът на ИБЕИ доц. Анна Ганева и заместник-ректорът на Софийския университет доц. Георги Вълчев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен