До 30 септември се приемат документи по програма „Асистирана репродукция” на Община Русе

Мисия

02-09-2016, 08:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кметът Стоилов връчи флага на Русе на талантливия математик Давид Йорданов

Нужните документи за кандидатстване- заявление и декларация по образец, могат да се получат в Информационен център на Община Русе

До 30 септември продължава приемането на документи по Програма „Асистирана репродукция” (ин витро) на Община Русе. Инициативата е в изпълнение на Решение № 1255, прието с Протокол №44/11.12.2014 г., доп. с Решение №1274 по Протокол №45/22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение №138 по Протокол №6/25.02.2016 г., изм. с Решение №204 по Протокол №8/21.04.2016 г. и Решение №255 по Протокол №10/ 16.06.2016 г. на Общински съвет – Русе.

 

Целевата група, към която е насочена програмата, са двойки /семейство или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани на територията на Община Русе, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в Програмата.

 

Необходими документи:

- Заявление до Кмета на Община Русе/по образец/;

- Декларация до Кмета на Община Русе /по образец/;

- Документ за доход /за предходен шест месечен период/;

- Декларация /свободен текст/ за фактическо съжителство;

 

Информацията за семейно положение и постоянен или настоящ адрес, ще се провери по служебен път.

 

Медицинска документация:

- Експертно становище /за кандидатстващите по Позиция 2 от Заявление - образец /за процедури по асистирана репродукция/;

- Копие на Заповед за одобрение от Националния фонд за Асистирана репродукция /за кандидатстващите по Позиция 1 от Заявление – образец /за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция/;

- Епикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото/;

- Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

- Една спермограма – при наличието на женски фактор;

- Набор от медико-диагностични изследвания. 

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларация (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. Свобода №6) или на сайта на Община Русе - http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html. 

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Обществено здраве” към дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе, стаи № 31, № 32 и № 36 (ул. Черно море № 2).; За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885/397 831.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен