Парламентът прие законопроект за мерки срещу пазарните злоупотреби

С него се определят компетентни органи при упражняването на правомощията по регламента - Комисията за финансов надзор

Парламентът прие Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти на първо четене. С него се отменя действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти поради отмяната на европейска директива, предаде БНТ.

С Регламент на Европейския съюз от 2014 г. е установена нова регулаторна рамка за злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара, която от 3 юли 2016 г. е задължителна и пряко приложима за държавите членки.

Със законопроекта се определят компетентни органи при упражняването на правомощията по регламента - Комисията за финансов надзор. В законопроекта принудителните административни мерки и административно-наказателни разпоредби са въведени като са съобразени с предвидените в регламента максимални размери на глоби и имуществени санкции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен