Нови изследвания за военните действия на Добруджанския фронт ще бъдат представени на конференция

Форумът ще се състои на 5 и 6 октомври

Учени от България, Русия, Украйна, Молдова, Сърбия, Черна гора ще представят в Добрич своите най-нови изследвания за военните действия на Добруджанския фронт по време на Първата световна война. Форумът, който ще се състои на 5-6 октомври, е част от международната конференция "Първата световна война и България през 1916 година", която ще заседава и в София, Благоевград и Тутракан, съобщават от общината в Добрич.
Бойното използване на артилерията в Добруджа, българското въздухоплаване и авиация през 1916 година, щетите, нанесени върху стопанския живот в Южна Добруджа в навечерието на освобождението от първия румънски режим, са сред повече от двайсет теми, включени в научния дебат. Руският историк доцент д-р Василий Каширин ще говори за участието на руските войски в боя при Добрич на 5-7 септември 1916 година. Професор д.и.н. Николай Червенков и д-р Иван Думиника от Молдова ще внесат хронологически и тематични уточнения за съдбата на бесарабските българи в Първата световна война. Джордже Стошич от Сърбия ще направи преглед на сръбските войнишки паметници в България от времето на войната. На конференцията ще бъдат разисквани и проблеми, свързани с консервацията, реставрацията и експонирането на Военното гробище-музей в Добрич, на мемориалния комплекс "Военна гробница - 1916 г." в Тутракан и Тутраканския укрепен пункт.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"