95 деца са намерили подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Пловдив

Новините

11-10-2016, 15:44

Снимка:

Пресцентър

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) отчете своята дейност в присъствието на Георги Титюков, заместник-кмет в Община Пловдив, Надя Танева, директор „Социално подпомагане“, Веселина Ботева, директор на общинската дирекция „Социална политика“, потребители на услугата и техните родители.

„До момента общо 95 деца и лица с увреждания са ползвали комплексно 5060 терапевтични сесии“, уточни председателят на сдружение „Различни, но равни“ Атанас Тавков.

Основната цел на центъра е да оказва подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на децата и лицата с увреждания чрез осъществяване на дейности за интеграция и превенция на социалното изключване от обществото.

„Имаме идея да разширяваме базата на Центъра, който се намира на ул. „Княз Александър I” с цел оптимизация и по-добра работа“, съобщи заместник-кметът Георги Титюков. Той припомни, че Община Пловдив развива 49 социални услуги, като непрекъснато се мисли в насока подобряване на достъпа на хората с увреждания в обкръжаващата ги среда.

Работата на специалистите, сред които логопед, психолог, лекар, рехабилитатори, социален работник, е свързана и със специализирани обучения и подкрепа на семействата, отглеждащи деца и лица с тежки физически и умствени увреждания.

Екипът на ЦСРИ работи на терен в Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекса за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ и в дома на потребителите, поради техните специфични нужди и ограничения. Ежедневната им работа води до подобряване на общото състояние на хората с тежки физически и умствени увреждания, като за всеки един случай се постига индивидуален напредък

„Съвместната ни работа със сдружение „Различни, но равни“, приемам като лична кауза да помагам. През годините сме спечелили много проекти, извоювали сме средства. Помагаме, до колкото ни е възможно, съгласно законодателството и нормите,“ сподели Надя Танева.

„Надявам се всяко едно дете да расте в семейство, в дом, с неговите мечти и приятели. А тези приятели сме и ние. Стараем се да подхождаме и лично, и отговорно. Много от съседните общини се допитват до нас за начина на изпълнение на проекта за центъра, така че във всеки един град да има такава услуга, за да не се налага на родителите да пътуват, но да направят нещо по-добро за децата си“, сподели на свой ред Веселина Ботева.

Потребителите на услугата са деца и лица с физически, интелектуални и множествени увреждания с частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност, свързана с нарушаване на ортопедичните, невромускулните, сърдечно съдовите или белодробните функции, с  50 и над 50 % с Експертно Решение на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК; деца и лица с увреждания настанени в социални услуги от резидентен тип; семействата, отглеждащи деца и лица с увреждания.

До момента в Центъра са реализирани  970 сесии психологична подкрепа, логопедични рехабилитации  – 1136, 2713 – рехабилитационни  процедури. Допълнително се осъществяват арттерапии, обучения за родителите, хипотерапия /терапевтична езда/, хидротерапия (водолечение).

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания/мобилни услуги/ е разкрит през януари 2013г., като делегирана държавна дейност.

От април 2014г. социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ се управлява от сдружение „Различни, но равни“. Капацитетът на ЦСРИ е за 20 деца и лица с увреждания. Поради видимата устойчивост на услугата и растящия брой на желаещите да я ползват от май 2015г. капацитетът на Центъра е увеличен на 35 места. Към август 2016г. ползвателите на социалната услуга са 50. Услугата е безплатна както за жителите на община Пловдив, така и на областта.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"