Делегирани бюджети и за общинските музеи предлагат от НСОРБ

Животът

19-10-2016, 15:19

Снимка:

архив, Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

На 19 октомври кметът Генчо Генчев присъства на заседание на  Постоянната комисия по  културата, гражданското общество и медиите към НСОРБ в гр. София. На това заседание бе сериозно повдигнат въпроса относно приоритетно  предложение на НСОРБ за финансиране като делегирана от държавата дейност на общинските музеи, считано от 1 януари 2017 година. Това предложение касае осигуряване  равнопоставеност на всички музеи, като ангажименти и изисквания към дейността им, общинските музеи също да бъдат финансирани като делегирани от държавата дейности по одобрените размери на единните разходни стандарти. От Националното сдружение на общините са уверени, че ако държавата подкрепи общинските музи (60 музея с персонал 1593 бр.), те ще могат да развиват своята дейност по-мащабно, да увеличават фонда от нови и ценни експонати, както и да организират по-добре опазването и експонирането на наличните културни ценности в категория „национално значение”, както и тези, включени в националната археологична карта. Кметът Генчев изрази категоричната си позиция в подкрепа на предложението за по-добри условия за развитие на културните институти.

На заседанието бе обсъдена и организацията  по поемане на новите ангажименти от общините, свързани с 6-те специализирани звена, след промените в Закона за културното наследство.