Министър Кралев прие мониторингова група за Антидопинговата конвенция към Съвета на Европа

ММС инициира и промени в Закона за храните по отношение на хранителните добавки

Министър Кралев прие мониторингова група за Антидопинговата конвенция към Съвета на Европа
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев прие мониторингова група от Съвета на Европа, която е на посещение в България за оценка на спазването в страната на Антидопинговата конвенция и допълнителния протокол към нея. След приключване на посещението си представителите на Съвета на Европа ще дадат препоръки за работата на Антидопинговия център и Антидопинговата лаборатория в България. В мониторинговата група към СЕ бяха включени експерти от допингови лаборатории в Европа и представители на спортни министерства, водени от президента на кипърската Антидопингова организация Михаел Петроу и председателя на Европейския ад хок комитет към Световната антидопингова агенция (CAHAMA) Рафал Пешота.
Министър Красен Кралев представи пред експертите политиката на спортното министерство по отношение на борбата с допинга. „Борбата срещу употребата на допинг е приоритет в програмата на нашия екип. Аз имам медицинско образование и съм бивш атлет и затова съм лично ангажиран с темата“, каза министър Кралев. Той представи новостите по отношение на употребата на допинг, залегнали в проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта. В него антидопинговата политика е отделена в самостоятелна глава, в която е прецизиран кръгът на лицата, които подлежат на санкция, при уличаване в употреба на допинг и е затегнат контрола върху федерациите и спортистите. ММС инициира и промени в Закона за храните по отношение на хранителните добавки. В сегашната редакция на закона при пускането на българския пазар на хранителна добавка вносителят или производителят й трябва да декларират, че посоченото в етикета съдържание отговаря на действителното съдържание на продукта. При доказване на несъответствие се носи наказателна отговорност. През 2016 г. ММС осигури и допълнителни 1 100 000 лв. по бюджета на Антидопинговата лаборатория за закупуване на ново оборудване.
Експертите от Съвета на Европа са в България от вторник и посетиха и проведоха работни срещи с ръководството на Антидопинговия център, Лабораторията за допингов контрол, представители на Агенция Митници, Агенция за храните, Национална спортна академия „Васил Левски“ и спортни федерации. Те отправиха препоръки за засилване на превенцията за употреба на допинг сред спортистите и младите хора, както и да се създаде законодателство срещу трафика на допинг и „замърсени“ хранителни добавки. Според тях е добре Дисциплинарната комисия по нарушение на антидопинговите правила да бъде отделена от БОК.
До края на годината мониторинговата група ще подготви официален доклад за България. На срещата на CAHAMA през пролетта на 2017 г. министър Красен Кралев ще представи напредъка на страната ни в политиката за борбата срещу допинга и ще защити позицията на България за акредитация на антидопинговата ни лаборатория.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен