МС: МВР ще отговаря за разходването на средствата за овладяване на миграционния натиск

Средствата, които се предоставят от ЕК са за спешно подпомагане в рамките на фондовете „Убежище, миграция и интеграция” и „Вътрешна сигурност”

Министърът на вътрешните работи ще координира и контролира разходването на отпуснатите за България допълнителни средства за овладяване на миграционния натиск.

Правителството възложи на вицепремиера и министър на вътрешните работи да създаде необходимата организация за разходване на допълнително отпуснатите 160 млн. евро за овладяване на миграционния натиск по границата на България. Той ще отговаря за координацията и контрола върху разходването на средствата, които се предоставят от ЕК за спешно подпомагане в рамките на фондовете „Убежище, миграция и интеграция” и „Вътрешна сигурност”.


Проектите, които ще бъдат финансирани, са насочени към повишаване капацитета в областта на граничния контрол на българската морска граница, повишаване капацитета в областта на интегрираното наблюдение, комуникационните и информационните системи по външните граници и укрепване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията.
С оглед ефективното и бързото усвояване на средствата, с решението са разписани задачите и взаимодействието на отговорните институции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен