Обсъждаха общата селскостопанска политика на ЕС на форум в Академията в Свищов

Животът

03-11-2016, 11:05

Снимка:

Стопанска академия

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

На дневен ред беше и агробизнесът в България

Дискусия на тема "Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в България - икономически и правни проблеми" проведоха в Стопанската академия "Д.А.Ценов" в Свищов представители на научните среди и практиката. Форумът бе организиран от катедрите "Правни науки" и "Аграрна икономика" по Проект към Института за научни изследвания. В кръглата маса участваха над 60 души, от които 1/3 бяха представители на бизнеса. Освен конкретни проблеми, хората от практиката споделиха и свои виждания за проблемите свързани както с националната ни правна уредба, така и на нейното прилагане в практиката. Говорейки за биопродуктите и за това, как се осъществява контрол върху качеството им, от БАБ споделиха, че това е слабо развит пазар у нас и се налага производителите да изнасят своята продукция, за да формират печалба. В процеса на диалог се формира мнение, че е добре да се изготви заключителен документ от кръглата маса, в който да се обобщят направените предложения към компетентните държавни органи за решаване на проблемите, с които се сблъсква агробизнеса у нас. Нужно е усъвършенстване на законодателството, като ще обезпечи равнопоставеност на дребните и едрите земеделски производители. Решено бе изложените идеи и посочените проблеми ще бъдат оформени и представени в Министерството на земеделието. По този начин, участниците в кръглата маса в Стопанска академия ще подпомогнат компетентните държавни органи при участието им в предстоящата реформа на общата селскостопанска политика на ЕС за след 2020 г. По проекта, по който се проведе форума, е издаден и сборник с доклади на преподаватели, студенти и докторанти от свищовския ВУЗ и от други висши училища в България и чужбина. Непосредствено след кръглата маса катедра "Аграрна икономика" сключи нови два меморандума за сътрудничество.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"