Хотел Маринела оспорва в съда спирането на строежа наложено от МРРБ

От МРРБ е издадена заповед за спиране на строежа и забрана достъпа на 16 май 2016г

При проверка на строежа през м. април 2016г. от органите на ДНСК е установено, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти. На 16 май 2016г. е издадена заповед за спиране на строежа и забрана достъпа, информират от МРРБ.
Във връзка с установени нарушения на нормативната уредба е подаден сигнал до прокуратурата за протестиране на разрешението за строеж пред началника на РДНСК Югозападен район. Разрешението за строеж е протестирано от Софийска градска прокуратура.
В протеста на Софийска градска прокуратура са изнесени твърдения, че са налице достатъчно данни и доказателства за неговата незаконосъобразност в нейната най-тежка форма – нищожност, тъй като главният архитект на район „Лозенец“ – СО, не е бил надлежно оправомощен да издава разрешения за строеж за строителни обекти от втора категория, какъвто е настоящият случай.
От началника на РДНСК Югозападен район, поради основателност на протеста на прокуратурата, на 31.10.2016г. е издадена заповед, с която е отменено издаденото разрешение за строеж от главния архитект на район „Лозенец“ – СО,  поради липса на материална компетентност. Заповедта е в процес на връчване на заинтересованите лица.

От мениджмънта на хотел „Маринела“ категорично оспорват забраната и ще внесат позицията си в съда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен