Представят на туристическия бранш програмата за подпомагане на общините за минералните извори

Инфотурът започва от Плевен

По покана на министъра на туризма Николина Ангелкова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред туристическия бранш Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. Срещата е на 5 ноември (събота), от 11.00 часа, в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София.

Програмата има характер на финансов инструмент и ще се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 декември т.г. ще приема проектните предложения на местните власти. Със средства по пилотната схема ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините. За останалата част от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. По програмата е допустимо създаването на публично-частни партньорства между общините и бизнеса.

Пилотната схема ще бъде представена и пред общините в няколко града през следващата седмица от заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и изпълнителния директор на НДЕФ Камелия Георгиева.

Инфотурът започва от Плевен, където на 8 ноември повече подробности за схемата ще бъдат дадени от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район“. На 9 ноември националната програма ще бъде представена в Пловдив, от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Заместник-министър Николова ще даде подробности по пилотната схема на 10 ноември в Сандански, от 14.00 часа, в Парк хотел „Пирин“. На 11 ноември възможностите за подпомагане на общините за ефективно управление на минералните извори ще бъдат представени от 11.00 часа, в сградата на Областната администрация в Шумен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"