Зам.-министърът на МВР Цвятко Георгиев участва в Конференция на Залцбургския форум

Участниците от страните на ЕС и Западните Балкани обсъдиха две основни теми- ефективното противодействие на тероризма и на миграционния натиск

По време на форума, който  се проведе на 3 и 4 ноември в Прага, участниците от страните на ЕС и Западните Балкани обсъдиха две основни теми- ефективното противодействие на тероризма и на миграционния натиск.  Те споделиха прилагани добри практики и се обединиха около общата позиция, че гарант за ефективното противодействие на тероризма е засилването на обмена на оперативна информация както между правоохранителните органи, така и между службите за сигурност на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.


По време на проведените сесии бяха обменени мнения, свързани с миграционния натиск. Бе изведена общата  цел -  гарантиране на сигурността на ЕС чрез повишаването на охраната на външните граници, възможно най-широко използване на наличните информационни бази данни и прилагане на еднакви практики за контрол на чужденците. В този смисъл бе подчертана  необходимостта от търсенето на общи решения в рамките на ЕС, валидни за всички държави – членки на европейското семейство. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен