Германски инвеститор иска да изгради завод за преработка на отпадъци в Шумен

В квартал „Дивдядово“

Предприятие за преработка на битови отпадъци иска да изгради в Шумен германски инвеститор. Това съобщи кметът Любомир Христов на заседанието на Консултативния съвет. Днес лидерите на политическите сили в Общинския съвет одобриха дневния ред на предстоящата на 24 ноември сесия.
Идеята е преработвателното предприятие да бъде изградено до депото за твърди битови отпадъци в квартал „Дивдядово“. Фирмата ще произвежда топлоенергия и пелети. Любомир Христов уточни, че на 28 ноември кметският екип ще се срещне с инвеститора и покани общинските съветници, които желаят да присъстват на срещата, съобщава Телевизия Шумен.
„Ние ще представим договор, който ни предлагат без ангажименти, без обвързващи клаузи. Сега искат единствено съгласието ни, за да започнат и те проучване за изграждането на такова предприятие“, каза кметът на града.
28 докладни записки включва дневния ред на ноемврийското заседание на Общинския съвет в Шумен. Предстои да бъдат приети три наредби.
„Дълго време се преработват от извънредни комисии на Общинския съвет. На първо място е предложението за изменение на наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Тази наредба се обсъжда още от юли месец“, каза председателят на Общинския съвет проф. Борислав Беджев.
Ще бъдат разгледани и предложенията за промени в наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Местният парламент ще трябва да одобри изменения и допълнения на наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове, както и наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен