Пловдивски съдии се включват в електронното гласуване за избор на членове на ВСС

Днес и утре между 09:00 ч. и 18:00 ч. всеки съдия, който е декларирал, че ще вземе участие при този избор може да стори това през своя компютър или друго устройство за връзка с интернет. Съдиите от Окръжен съд и Районен съд Пловдив, които са заявили желание да гласуват по този начин, на случаен принцип са получили пликове с талони в края на мероприятието. Чрез специален номер магистратите ще имат достъп до сайта за гласуване. 
Припомняме, че на 11 ноември 2016 г. в Окръжен съд Пловдив пред съдийския състав на Районен съд и Окръжен Пловдив беше представен чрез мултимедия начинът за дистанционното електронно гласуване за избор на членове на ВСС. На това събитие присъстваха и Председателите на Районните съдилища в Апелативния район. 
Най-същественото при това гласуване е, че между получения номер и самия вот не се отчита връзка в системата и така се препятства възможността да се наруши тайната на вота. След успешно упражняване на вота, системата не дава възможност да се гласува повторно през същия ден. Освен това неизползваните пликове заедно с номерата в тях се анулират, което също е гаранция, че не би могло да се манипулира вота. 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен