Приети са кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

Собствениците на имоти могат да направят справки до 29 декември 2016 година

Службата по геодезия, картография и кадастър София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район Лозенец, Столична община.

Собствениците на недвижими имоти могат да направят справки, писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др. пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесения офис на адрес: ул. „Развигор“ № 1, кв. Лозенец (Клуб на пенсионера). Работното време на офиса e между 9:00 часа и 17:30 часа от понеделник до петък.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен