Община Тервел въвежда разделно събиране на биоотпадъци

Програмата за управление на отпадъците ще търси възможности и за въвеждане на фамилно компостиране

Община Тервел ще въведе система за разделно събиране на биоотпадъци от паркове и градини, от предприятия в хранително-вкусовата промишленост, заведения за обществено хранене, търговски обекти, домакинства. До 2020-а биотпадъците, които се депонират, трябва да намалеят поне с 50 на сто спрямо количествата, образувани в региона през 2014 година.Това предвижда програма за управление на отпадъците в периода 2016-2020 година, която общинският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание.
Според морфологичен анализ, поръчан от общината, делът на хранителните отпадъци средно за година достига 15.68 на сто като през зимата този показател е най-висок и надхвърля 20 на сто. Градинските отпадъци съставляват близо 11 на сто средно за годината като през лятото достигат 15.3 на сто, се посочва в програмата.
Община Тервел възнамерява да изгради площадка за компостиране на зелени отпадъци и ще търси финансова подкрепа по оперативната програма "Околна среда". На новата претоварна станция за битови отпадъци край града вече е отреден терен за такова съоръжение. Програмата за управление на отпадъците ще търси възможности и за въвеждане на фамилно компостиране.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен