Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на "Напоителни системи" ЕАД

От капитала на дружеството се изваждат поземлени имоти в Плевенско и Пазарджишко

Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД.

От капитала на дружеството се изваждат поземлени имоти с обща площ близо 11,5 дка, намиращи се в землищата на селата Брести Загражден, област Плевен, кантон „Ряхово“, помпена станция „Ляхово” и с. Паталеница, област Пазарджик. Имотите се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните.

Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще се увеличи със стойността на тези имоти от собствени средства (резерви) по баланса на дружеството.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен