Нова наредба за прием в детските заведения влиза в сила от Нова година

Мисия Пловдив

17-12-2016, 14:34

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Започва масов ремонт и строежи на нови детски градини в Пловдив

Резултати от последното класиране за прием в детските заведения

Проведе се последното за 2016 година класиране за прием в детските заведения. То е и последното по досега действащата Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскитe детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Пловдив.

В класирането взеха участие 286 деца, от които 212 деца на яслена възраст, 36 деца кандидатстваха за първа възрастова група, 23 – за втора възрастова група и само 15 – за подготвителните групи. Обявените места бяха 334 общо – 109 за яслените групи, 86 за първа възрастова група, 52 – за втора и съответно 41 за трета подготвителна група и 46 за четвърта подготвителна група. Класирани са 80 деца – 63 в яслените групи, 6 в първа, 7 във втора и 4 деца в подготвителните групи. За некласираните е препоръчително родителите да се запознават с обявяваните места за следващите класирания и да подават своите заявления, съобразявайки се с възможностите на детските заведения. В системата има подадени заявления с посочени желания за детски градини и ясли, за които към съответното класиране няма свободни места. В тези случаи няма как децата да бъдат класирани.

Считано от 01.01.2017 г. влиза в сила решението на Общински съвет – Пловдив, с което е приета Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив. Родителите могат да се запознаят с новите изисквания от страницата на системата за прием  dz-priem.plovdiv.bg – сектор „Нормативни документи“.

Разликите с досега действащата методика са незначителни и са продиктувани от изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Предвидена е възможност 2-годишните деца да кандидатстват за първа група. Родителите, обаче, трябва да знаят, че едновременното изпълнение на няколко задължителни условия, предвидени в наредбата, както и на изискванията за осигуряване на подходящи условия по отношение на среда и обзавеждане, на храненето и персонала за децата на тази възраст не винаги ще са налице. Затова препоръката е да се ориентират предимно към детските ясли.

Другите основни промени са свързани с възможностите за кандидатстване за по-голяма или по-малка възрастова група, за условията за отписване на децата и  начина за разрешение на кандидатстване за друго детско заведение без детето да бъде отписано от посещаваната детска градина или ясла.

Софтуерът ще бъде актуализиран в системата за прием, съгласно новата наредба, след последното за тази година класиране на 13.12.2016 г. За децата, които не са класирани тогава,  прехвърлените към следващото класиране заявления ще са валидни и няма да е задължително родителите  да ги анулират и да подават нови.

Следващото класиране е предвидено за 17 януари 2017 г. и ще бъде първото по новата наредба.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен