Бивш затворник се жали от дискриминация, не му позволили да кандидатства във ВУЗ

Крими

11-01-2017, 09:00

Снимка:

velikotarnovo.utre

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Административният съд отхвърли претенциите на осъдения за грабеж

Административният съд във Велико Търново отхвърли претенция от бивш затворник, на когото не му позволили да положи кандидат-студентски изпит, докато изтърпявал присъда в затвора в Ловеч. С това на Йордан Йорданов му било отнето правото да се образова, докато е зад решетките. Първоначално той се жалил пред Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ , че е бил лишен да кандидатства във ВУЗ през 2013,2014 и 2015 година. От КЗД отхвърлили твърдението му, че е бил дискриминиран, след като три години поред Окръжната прокуратура в Ловеч отказвала да прекъсне изтърпяването на наказанието му, за да се яви на изпит. Така Йорданов, който излежавал 10-годишна присъда за грабеж, след като излязъл от затвора през април миналата година, оспорил решението на КЗД пред Административния съд в старата столица. Пред Темида бившият пандизчия изтъкнал, че лишените от свобода могат да повишават образователната си степен. Като не му било прекъснато изтърпяването на наказанието, за да се яви на кандидатстудентски изпити, бил изгубил ценно време, с което бил третиран неравнопоставено с другите граждани. Сериозността на намерението му да повиши образованието си сочел фактът, че в последствие е приет за студент в задочна форма на обучение във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите във Велико Търново. Като доказателство той представил заверено копие на студентска книжка и лична карта. В тази връзка Йорданов счита, че решението на КЗД е несправедливо, като Комисията тенденциозно е защитила Окръжната прокуратура в Ловеч. В жалбата си осъжданият изтъкнал, че с поредицата откази на държавното обвинение правото му на образование е било нарушено, тъй като има други лишени от свобода, които се обучават във ВУЗ по време на изтърпяване на присъдите си. Магистратите изискали справка от Главна дирекция” Изпълнение на наказанията”, от която станало ясно, че действително има такива лица. В документа дори били изброени поименно над десетина конкретни случая на затворници, които се образоват в различни висши учебни заведения в страната и дори в чужбина чрез задочни и дистанционни форми на обучение. „Не се установи да са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които да обосноват отмяна на оспореното от Йордан Йорданов решение на КЗД”, изтъква в мотивите си съдът. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.