4-те секции от СУ „Дора Габе” отиват в СУ „Св. Кл. Охридски”

Образуват една подвижна СИК

Четирите секционни избирателни комисии  от закритото веча СУ „Дора Габе” се местят в съседното СУ „Св. Климент Охридски”, това съобщи днес секретарят на Община Добрич Калина Георгиева.

В Добрич ще бъде сформирана една подвижна СИК. Няма искания за гласуване на друго място, Постъпили са 109 заявления за упражняване на вот по настоящ адрес.

Организацията за провеждане на изборите тече по график, заяви Георгиева и апелира всички агитационни материали да бъдат поставяни на определените за това места.

СИК-ковете ще получат  материалите по график на 25 март. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен