Кметът ще участва в дискусия за борбата с дискриминацията и насилието

Йордан Йорданов ще изнесе лекция на тема „Модели за добро управление и постигане на разбирателство“.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е поканен от Комисията за защита от дискриминация да представи модели за добро управление в семинар на тема „Защита на свободата на вероизповедание и борба с дискриминацията и насилието по признаци, религия и убеждения“, съобщават от общината. Форумът ще се проведе от 14 до 16 март в София.  Той се организира от американското посолство и Комисията за защита от дискриминация. Кметът на Добрич ще се включи в дискусията на 16 март на тема „Модели за добро управление и постигане на разбирателство“. В програмата на събитието екип от експерти от американските департаменти на правосъдието и вътрешната сигурност и техни колеги от българска страна ще изнесат лекции и ще проведат практически занимания, даващи възможност за изучаване на добрите практики, които водят до постигане на общите цели в борбата с непоносимостта и дискриминацията по признаците религия и убеждения, без да се ограничава свободата на изразяване или изповедание. Съвместният семинар ще се фокусира върху методите за прилагане на антидискриминационното законодателство, насърчаването на сътрудничеството между държавата и религиозните общности, подпомагането на държавните служители да проявяват религиозна чувствителност и намирането на баланс между отстояването на свободата на вероизповедание и защитата на националната сигурност. Въз основа на идеите и препоръките, обсъдени и представени по време на семинара, участниците ще дискутират конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети за утвърждаване на принципите, представени по време на обучението,с идеята за създаване на план за действия. След 6 месеца ще се влезе отново в контакт с участниците, за да се направи оценка на напредъка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен