РИОСВ - Стара Загора провери сигнал за изтичане на отпадни води в река Тунджа

Издадени са предписания

Специалисти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора установиха изтичане на битово-фекални води в река Тунджа от смесената канализационна система на Ямбол в централната част и в някои квартали на града. За това съобщиха от инспекцията.
Издадени са предписания на отговорните институции - експлоатационното дружество "ВиК" ЕООД и община Ямбол. В тях се посочват мерки за спиране на замърсяването на реката и ревизия на канализационните шахти. От инспекцията изискват също информация за етапа на реконструкция на главния колектор за отпадни води при изграждането на интегрирания воден цикъл в града. 
Общината е получила разрешително за заустване на отпадните води по време на проектирането и строителството на канализационната мрежа и водопровода, но през есента изграждането им бе спряно.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"