19 общини могат да кандидатстват за изграждане на анаеробни инсталации по ОП „Околна среда 2014-2020“

Региони

05-04-2017, 14:49

Снимка:

commons.wikimedia.org

Автор:

AMG

Всичко от Автора

19 общини ще могат да кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. Новата процедура е с бюджет 91,5 млн. лв.
Допустимите бенефициенти са общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците: РСУО Русе, в което влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, РСУО Бургас – с общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе и РСУО Благоевград с членове – общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение е 30,5 млн. лв.
Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци и транспортни средства.
Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци в общините с 12,27%. Основната цел на процедурата заедно с други дейности по ПО „Отпадъци“ е да се осигурят допълнителни капацитети за рециклиране от 105 000 т на година.
Крайният срок за подаване на проектни предложение за РСУО Благоевград е 22 януари 2018 г.,за РСУО Бургас – 19 март 2018 г. , а за РСУО Русе – 30 април 2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен