Новите водачи ще започват стажа си зад волана с 26 контролни точки

С промените в новата Наредба за регламент на контролните точки наказанието ще стига по-бързо до собственика на автомобила

С промените в новата Наредба за регламент на контролните точки наказанието ще стига по-бързо до собственика на автомобила. Новите водачи ще започват стажа си зад волана с 26 контролни точки, а не както досега с максималния размер от 39. Останалите 13 ще им се прибавят, но след като добият 2 години практика. Това е една от основните промени, които са залегнали в обнародваната на 4 април Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 2012 г., поясни началникът на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ комисар Бойко Рановски. Новите правила влизат в сила след 1 юли, а промяната е във връзка с последните изменения на Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от 21 януари тази година. 

Според новите правила точки няма да се отнемат при неправилно паркиране и за управление на спряно от движение моторно превозно средство. За сметка на това са определени нови положения, при които ще се налагат тези санкции: за управление на автомобил, на което табелите с регистрационен номер не са поставени на определените за това места, за повторни нарушения при преминаване при сигнал на червен светофар и при неосигурено предимство на пешеходна пътека. 

Наказанието за неправилно паркиране ще е фиш, който ще се издава в отсъствието на нарушителя или на собственика на автомобила. Фишът се счита за връчен от момента на поставянето му на колата. „Когато се приеха последните промени в Закона, една от основните идеи беше да се налагат повече санкции с фиш, за да може наказанията да стигат по-бързо до нарушителя. Преди влизането на промените в Закона в сила, трябваше пътните полицаи да изчакват да се появи нарушителят, да го санкционират с акт, след това да му се издаде наказателно постановление, да се търси този човек и да му се връчи, за да може да го глобим 50 лева и да му вземем контролните точки. Сега няма да вземаме контролни точки, но пък наказанието ще стига бързо до собственика на автомобила“, коментира комисар Рановски. 
Началникът на отдел „Пътна полиция поясни още, че който не желае да си плати глобата, която е влязла в сила в законноустановения срок, няма да може да се скрие от наказанието. Информацията за фиша ще постъпва в Националната агенция за приходите и рано или късно собственикът на автомобила ще е принуден да я да плати.