Горанов: България има потенциал за по-висок икономически растеж от очаквания

Пенсионните доходи са ниски, те трябва да растат по утвърден модел заедно с ръста на икономиката

Финансовият министър Владислав Горанов, който участва във форум за плана "Юнкер", коментира пред журналисти, че страната има потенциал за по-висок икономически растеж от очаквания. Вижда се и в прогнозите на различни международни финансови институции, допълни министърът.
По повод изразеното от премиера по-рано днес очакване за чувствителен ръст на икономиката ни догодина, финансовият министър коментира, че думите на Борисов са оценка на потенциала на икономиката ни. Засега прогнозите ни, които разработваме за следващите години, са на нивата около три процента, но наистина имаме потенциал за по-висок растеж, посочи министър Горанов.

В отговор на въпрос той посочи, че по-голямата част от средствата, необходими за увеличение на пенсиите, ще бъдат осигурени от преизпълнение на приходите от осигурителни вноски в бюджета на Държавното обществено осигуряване, което означава, че няма да има нужда от актуализация на държавния бюджет. Ако се наложи някакво допълнение спрямо необходимата сума, е възможно то да дойде от икономии на разходи и трансфери по централния бюджет, допълни министърът. Той уточни, че се очаква системата на енергийно подпомагане да бъде адаптирана към новите размери на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст, за да няма отпаднали нуждаещи се от системата на подпомагане.

Финансовият министър повтори, че парите за увеличение на учителските заплати след първи септември ще бъдат осигурени от държавния бюджет с възможност увеличението да е над 15 на сто, като следващото нарастване вероятно ще е в началото на 2018 г.. Заплатите на учителите ще бъдат увеличавани всяка година, така че за четири години разходът за възнаграждения за тях да бъде удвоен. По отношение на септемврийското увеличение на учителските заплати министърът каза, че все още продължават анализите, защото желанието му е от първия момент от прилагането на политиката на увеличение на възнагражденията в системата на средното образование да има диференцирани подходи, свързани със задаването на цели за по-добро качество на образованието и задържане на децата в училище, а не "на калпак".

В отговор на въпрос министърът посочи, че увеличението само на минималните пенсии като цяло не съответства на модела на осигурителната система и допълни, че затова е имало остър дебат с управленските партньори. Изричното настояване на колегите от "Патриотичния фронт" ни накара да направим тази стъпка, подчерта Горанов. Няма да я наричам компромис, защото пенсионните доходи са ниски, те трябва да растат по утвърден модел заедно с ръста на икономиката, допълни той.

В отговор на въпрос за бъдещия ресор на българския еврокомисар, министърът каза, че представителите на отделните държави в ЕК са преди всичко европейски комисари, а не лобисти на една или друга държава и в този смисъл какъвто и да е ресорът на България, ще е добре за страната. Дали ще бъде дигитализация или не, това знае само Юнкер, дотогава не бих коментирал ресора на българския еврокомисар, каза министърът.

Горанов посочи в рамките на форума, че осем финансови посредници в България имат сключен договор по линия на "прозореца" на Европейския инвестиционен фонд за финансиране на малки и средни предприятия. Той каза, че фондът продължава да е абстракция за българския бизнес, защото проектите ни са малки. Горанов добави, че не е достатъчно нивото на активност от страна на Европейската инвестиционна банка в България и информира, че следващите месеци ще се работи за ускоряване и адаптиране на политиката на банката и на Фонда към проектите, които българският бизнес предлага. Горанов изрази надежда с помощта на звеното за консултации по плана "Юнкер", което към момента се структурира с участието на ЕИБ, в рамките на Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България и с подкрепата на европейските институции, разпознаваемостта и възможностите за инвестиции на Фонда да нараснат, защото все още България има дефицит в това отношение. Правителството ще направи консултации в българския офис на ЕИБ, за да може набелязаните досега проблеми на бизнеса да бъдат адресирани от страна на банката. В противен случай, отчитайки и оскъдната роля на публично-частното партньорство в икономиката на страната като инструмент за управление на публичната собственост, България няма да намери подходящото място в географското разпределение на ресурси от Фонда, каза финансовият министър.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен