Учредена е Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

Северното Черноморие се обединява от двете области – Варна и Добрич

В присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова бе учредена Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район. Той включва двете области от Северното Черноморие – Варна и Добрич, като за център на седалището е определен гр. Варна.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на туристическа политика по региони. Активностите ще бъдат съобразени с  териториалните особености и спецификата на различните части от страната. Това каза министър Ангелкова по време на събитието. Това ще доведе до ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар, акцентира още тя.

Николина Ангелкова подчерта, че приемането на Концепцията за туристическото райониране на страната ни е важна стъпка за развитието на туризма у нас. Тя припомни, че документът е утвърден още през 2015 г.

Законът за туризма предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции. Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

На основание от Закона за туризма и със Заповед Т-РД-14-63/15.05.2015г. Министърът на туризма определи 9-те туристически района на страната,  тяхното наименование, териториален обхват и седалищата на организациите за управление на туристическите райони. Деветте туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

Ето всички центрове на съответните туристически райони:

1. Район Дунав – гр. Русе

2. Район Стара планина – гр. Велико Търново

3. Район София – гр. София

4. Район Тракия – гр. Пловдив

5. Район Долина на розите – гр. Казанлък

6. Район Рила-Пирин – гр. Благоевград

7. Район Родопи – гр. Смолян

8. Район Варна (Северно Черноморие) – гр. Варна

9. Район Бургас (Южно Черноморие) – гр. Бургас