Министър Нанков разпореди проверки на сгради, участващи в програмата за саниране

Причината за проверките са подадени сигнали за проблеми при санирането

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ресорният заместник-министър Малина Крумова ще направи проверки на място на получени сигнали за проблеми при изпълнението на дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщава пресцентърът на МРРБ.

Проверката ще стартира днес от 10:30 ч. в Мездра от жилищния блок, в който се прояви теч заради валежи по време на започналите обновителни дейности.

С цел повишаване на контрола върху избраните изпълнители по програмата, на 10 май министър Нанков изпрати писмо до общинските и областните администрации, както и до Националното сдружение на общините в Република България с препоръка за извършване на периодични проверки на завършените обекти, като в тях бъдат включвани и представители на сдруженията на собствениците.

В писмото се препоръчва още при констатирани дефекти или некачествено изпълнение те да бъдат отстранявани от съответния изпълнител и за негова сметка в рамките на договорения гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи за сграда, реновирана със средства от Националната програма.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"