МОСВ ще търси облекчения за бизнеса, но не за сметка на околната среда

МОСВ ще търси възможности за облекчаване на административната тежест за бизнеса, но не за сметка на опазването на околната среда

Едното от първите неща, с които ще се заемем е преглед на различните видове разрешителни, регистрационни и лицензионни режими, включително обхвата на оценката за въздействие върху околната среда. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от Парламентарната комисия по околна среда и водите при представянето на основните си приоритети и екипа си.
Димов посочи, че от, една страна, тези режими трябва да бъдат в рамките на изискванията на европейското законодателство, а от друга - трябва да се види дали не са значително по-строги от колкото има необходимост.
Той отбеляза, че в работата му ще се стреми да има баланс между два основни стълба - опазването на околната среда и развитието на икономиката, а основната цел е да направят живота на хората по-добър. Никой от тези два стълба не може да има превес над другия, коментира министърът.
Второ направление, в което трябва да се положат усилия според министъра, е въвеждането на електронните услуги, както по отношение на процедурите по разрешителните режими, така и по процедурите за отчетност.
От гледна точка на опазване на околната среда ще има три основни приоритета - опазване на чистотата на въздуха, пречистване на водите и третиране на отпадъците. Той отбеляза като важно действие и преминаване от плащане такса смет на база на данъчната оценка към плащане на такса за услугата. Целта е да се стимулира рециклирането и повторната употреба на отпадъците, каза Димов. Той отбеляза, че е започнала вече процедурата по договарянето с кметовете на общини и финансиране от ОПОС за обновяване на плановете за атмосферния въздух.
По отношение на преценката за екологична оценка и оценка за съвместимост с "Натура 2000" за плана за управление на Парк "Пирин" министърът каза, че казусът е юридически сложен - на 30 и 31 май предстоят две последователни дела. Всяко активно действие в момента ще затрудни още повече създадената тежка ситуация, така че ще се опрем на съда и каквото реши той това ще бъде изпълнено от МОСВ, каза Димов. Ако съдът каже, че няма необходимост от екологична оценка - няма да се прави, а ако каже, че има нужда - ще я направят, допълни министърът.