Нанков: Юни ще са готови предложенията за подобряване на програматa за енергийна ефективност

Политика

02-06-2017, 15:03

Снимка:

Пресцентър МРРБ

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Министър Нанков: Безопасността по пътищата трябва да е нашата основна цел

Целта е тя да може да обхване по-голяма част от жилищния фонд в страната и МРРБ разработва механизми за възвращаемост на вложения ресурс

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи по време на парламентарния контрол, че до края на юни работна група ще е готова с предложения за подобряване на възможностите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
По отношение на финансирането на програмата от ключово значение е да се осигури нейната дългосрочна устойчивост. Целта е тя да може да обхване по-голяма част от жилищния фонд в страната и МРРБ разработва механизми за възвращаемост на вложения ресурс. Обмисля се също и разширяване на обхвата на програмата, като се включат и други типове сгради, извън определените сега.
Нанков каза, че е възможно да се предвиди диференциране на условията по програмата с оглед по-добра икономическа ефективност на мерките и изпълнение на други политики. Като пример Нанков посочи опазването на чистотата на въздуха, внедряване на ВЕИ, отчитане на социалния елемент - социалнослаби или енергийно зависими хора да бъдат с приоритет.
Министър Нанков съобщи още, че в работната група се обсъжда цените за обновяването да бъдат диференцирани на база на отделните видове дейности - за енергийна ефективност - до определено равнище, съответно - за конструктивни мерки, за довършителни строително-монтажни работи, включително и подобряване на условията в общите части.
По данни на министъра към средата на май регистрираните сдружения на собствениците са 6322, подадените заявления за финансово подпомагане са 5393, одобрените заявления са 4829, от тях за 4739 са сключени договори между общините и сдруженията на собствениците и за 2022 сгради са сключени договори за целево финансиране в рамките на наличните средства по програмата, като за почти всички от тях са започнали дейности, каза министърът.
Въведените в експлоатация сгради са почти 400, а такива, в които се изпълняват строителни дейности, са 574. За всички сгради, в които са започнали строителни дейности или процедура за възлагане, има осигурено финансиране, каза министърът. Нанков съобщи, че в МРРБ са постъпили 27 сигнала, като проблемите се отстраняват своевременно за сметка на изпълнителите, има и гаранции за добро изпълнение. Той каза, че ще се въведат допълнителни механизми за контрол за по-голяма публичност на изпълнението и резултатите.
МРРБ прави както документални, така и проверки на място на сгради с приоритет върху тези, за които има сигнали от хората. Проверки ще се правят и на случаен принцип в страната. С промени в Устройствения правилник на МРРБ ще има отдел в дирекцията "Жилищна политика", който ще осъществява контрол по време и след строителните дейности. На ДНСК вече е разпоредено да прави контрол на надзорните фирми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен