ДГС „Добрич” изгражда 35 км ивици и прегради срещу горски пожари

Планирани са 10 000 метра лесокултурни прегради в землищата на село Житница

В рамките на този месец ДГС „Добрич” ще изгради общо 35 км минерализовани ивици и лесокултурни прегради, които имат важна роля в борбата с горските пожари, съобщават от СИДП.
Предвидени са 25 000 метра минерализовани ивици в землищата на град Добрич и селата Долина, Дончево, Одринци, Опанец и Самуилово. „Тези изкуствено създадени незалесени ивици, граничещи с горите, ще бъдат механизирано почистени до минералния почвен слой. Те изпълняват ролята на преграда с ширина от 3 до 5 метра, която помага по-лесно да се локализират горските пожари”, обясни директорът на стопанството инж. Цанко Николов.
Той информира, че планираните 10 000 метра лесокултурни прегради ще бъдат обособени в землищата на село Житница. „Тези просеки, широки до 6 метра, също помагат да се спре разпространението на горски пожари, но чрез тях създаваме условия и за движението на противопожарната техника в случай на нужда”, допълни инж. Николов.
Той отчете, че превантивните мерки, които горското стопанство предприема в отговор на опасността от пожари, са доказали своята ефективност. На територията на ДГС „Добрич” през миналата година е регистриран само един пожар. Той е обхванал площ от 5 дка, но в резултат от бързата реакцията на горските стражари и на пожарникарите са изгорели само сухи треви. Инцидентът, станал през септември, е причинен от човешка небрежност, припомни инж. Цанко Николов и призова гражданите да спазват всички правила за безопасност в горите, а при опасност от пожар да сигнализират на телефон 112.
През юни горското стопанство, което е част от Североизточно държавно предприятие, предвижда лесокултурни мероприятия във връзка с отглеждането на горски култури на площ от 65 дка. До края на годината тези мерки ще обхванат близо 500 дка. На други 2229 дка ще бъде подпомогнато естественото възобновяване на издънковите гори. Чрез разчистването на храстовата растителност, с която са обрасли дървесните насаждения, лесовъдите създават условия за подмладяването на горите с устойчиви местни видове. През есента предстои и почвоподготовка и залесяване на 45 дка край гр.Добрич, с.Орлова могила, с.Паскалево.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен