НАП запозна администрациите с начините за получаване на удостоверения по електронен път

Мисия Пловдив

23-06-2017, 17:27

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

На срещата беше демонстрирано в детайли заявяването и получаването на справките

В сградата на Областна администрация – Пловдив се състоя работна среща на която присъстваха представители на всички общини в областта и експерти на НАП – Пловдив. Срещата бе по инициатива на Териториалната дирекция със съдействието на областния управител Здравко Димитров и имаше за цел да запознае администрациите как на практика могат да се възползват от услугите за издаване по служебен път удостоверения за наличие или липса на задължения от възложителите по ЗОП и във всички други случаи, при които е необходимо.
На срещата присъства Директор на Национална Агенция за Приходите – териториална дирекция Пловдив Венелин Найденов, който заедно със своя екип от експерти разясни ползите от внедряването на комплексното административно обслужване (КАО) в общините на територията на Област Пловдив и нуждата от облекчаване на административната тежест.
Услугите, които от две години са достъпни през портала на НАП за електронни услуги, целят значително облекчаване обмена на информация между административните органи в страната, което ще доведе до по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми и са предназначени за всички администрации в качеството им на възложители по ЗОП или на компетентни органа по КАО. Услугата осигурява по служебен път на необходимата информация.
От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  може да се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП. Системата разпознава електронния подпис на заявяващия услугата, а удостоверението от НАП за липса или наличие на данъчни задължения се получава в седемдневен срок от подаването на заявлението по електронен път, когато е подадено в компетентна териториална структура НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Органът по приходите, издал удостоверението изпраща като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). Удостоверението важи в срок от един месец.
На срещата беше демонстрирано в детайли заявяването и получаването на справките. До момента всички общини в областта за заявили получаването на документи по електронен път, но някои от тях още не са се възползвали от услугата.
Бе взето решение , че при всички процедури ще бъде вписано изрично, че удостоверенията за липса или наличие на задължения ще бъдат изисквани служебно от администрациите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен